Cursussen najaar 2017
Overzicht cursussen
1
Bewegingsleer
2
Nordic Walking
3
Culturele groep
4
Cultuurhistorische groep
5
Klassieke muziek
6
Leesgroep
7
EEN WANDELING DOOR DE LITERATUUR
8
 

9

TEKEN- & SCHILDERLESSEN
10
FILMCURSUS
11
KUNSTGESCHIEDENIS
12
 
13  

 

Nr 1 Bewegingsleer door mevrouw T. van Roosendaal

Tijd

maandagmorgen 9:30-10:30 uur groep a
maandagmorgen 10:30-11:30 uur groep b

Data

wekelijks vanaf 4/9 t/m 18/12 m.u.v. 16/10;

Plaats

Dojozaal in sporthal Het Ruiven, Berkel-Enschot

Kosten

€ 85,00 (eerste termijn)

Contactpersoon

 Lidy Blom tel. 013-5331334 of 06-22017974
e-mail nblommeijer@planet.nl

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting:
Bewegingsleer is gericht op de houding en beweging van de mens in zijn totaliteit. Tijdens de les wordt daarom de aandacht gevestigd op datgene wat goed en wat slecht is in de bewegingen. Door middel van oefeningen zult u zich bewust worden van een goede houding en goede bewegingen.
Speciaal wordt aandacht geschonken aan oefeningen voor dames met rugklachten en nek/schouderklachten en oefeningen ter versteviging van de bekkenbodemspieren.
De lessen kennen een duidelijke opbouw en afbouw, d.w.z. dat we beginnen met staande oefeningen, vervolgen met zittende en liggende oefeningen en eindigen met ontspanningsoefeningen.
U heeft voor de lessen een handdoek en een paar sokken nodig.

Waar de mogelijkheid is cursusgelden in twee keer te betalen dient u beide termijnen te betalen, ook als u de cursus onderbreekt of niet afmaakt. We maken immers afspraken met de docent in het begin van het verenigingsjaar op basis van het aantal deelnemers.
Terug


Nr 2 Nordic Walking

Tijd

Woensdagmorgen 9:30 uur (vertrek vanaf Sportschool Ooms carpooling)

Data

wekelijks vanaf 6 september t/m 20 december

Data korte
afstand

6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12 en op 20/12 als afsluiting van het jaar 2017

Plaats

wisselende locaties in onderling overleg

Kosten

geen; bijdrage carpooling € 2,00

Contactpersoon

Lidy Blom tel. 013-5331334 of 06-22017974
e-mail nblommeijer@planet.nl

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting:
Nordic walking, een vorm van sportwandelen, is goed voor de conditie. Om meerdere wandelaars een kans te geven mee te doen, zijn er korte (7 km) wandelingen van ruim een uur en langere wandelingen (10-12 km) van ruim anderhalf uur. In bovenstaand overzicht worden alleen de data voor korte wandelingen vermeld. De langere afstanden worden gelopen op de data daartussen.
Bij de aanmelding hoeft u niet op te geven waarnaar uw voorkeur uitgaat. We starten iedere woensdag, weer of geen weer, met de groep die aanwezig is. U krijgt per e-mail wekelijks bericht over de plaats waar we voor vertrek verzamelen. Er wordt gelopen in een bosrijke omgeving. Samen lopen is stimulerend en gezellig. We gaan ervan uit dat de deelneemsters de kunst van het nordic walken onder de knie hebben. Bij verhindering graag afmelden.
Terug


Nr 3 Culturele groep

Groep a (dinsdag) o.l.v. Marjan Braskamp

Groep b (woensdag) o.l.v. Marjan van Eijkeren

Data groep a

dinsdag 19 september, 14 november 2017
9 januari, 27 februari en 27 maart 2018

Data groep b

dinsdag 19 september, woensdag 15 november 2017, 10 januari, 28 februari en 28 maart 2018

Kosten

€ 40,00 + museumkaart

Contactpersonen

Marjan Braskamp tel. 013-5900534 of 06-12940445
e-mail marjan.braskamp@ziggo.nl
Marjan van Eijkeren tel. 013-5112135 of
06-20672892
e-mail magvaneijkerenloots@home.nl

Afmelden

bij contactpersonen

Toelichting:
Jetty Schuurmans heeft na 14 jaar de werkzaamheden van groep b vaarwel gezegd. Wij willen haar na zoveel jaar trouwe dienst nogmaals dankzeggen.
Wij bezoeken 5 keer een museum met bij voorkeur een actuele tentoonstelling. Het programma kunnen wij u nu nog niet aanbieden, omdat wij nog niet weten welke tentoonstellingen de musea ons gaan bieden in het komende culturele jaar. U ontvangt ongeveer 3 weken van te voren de uitnodiging per e-mail. Daar moet u, of u meegaat of niet, altijd binnen een week op reageren, zodat wij op tijd op de hoogte zijn van de groepsgrootte i.v.m. het reserveren van de gidsen. Als het niet mogelijk is een museum te bezoeken o.l.v. een gids dan kunnen wij een audiotour voor u reserveren. Noteer nu alvast deze data in uw agenda. Wij reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. U kunt er natuurlijk altijd zelf voor kiezen om met de auto te gaan. Houdt u dan wel rekening met eventuele files. De gidsen wachten niet! Zorg dat u er op tijd bent. U dient in het bezit te zijn van een geldige museumkaart. Nieuwe leden die nog niet beschikken over een museumkaart kunnen deze kopen in bijna alle musea of bestellen via www.museumkaart.nl.
Zoals u aan bovenstaande data hebt kunnen zien is er een excursie voorbereid op dinsdag 19 september 2017 voor groep a en b samen. Het plan is om met de bus naar Mönchen Gladbach, museum Abteiberg te gaan. We krijgen daar een rondleiding van een Duitstalige gids. De lunch en de koffie zijn zoals altijd voor eigen rekening. Uiteraard hoort u later meer over deze dag.
Marjan B. en Marjan v.E.
Terug


Nr 4 Cultuurhistorische groep

Groep a (woensdag) o.l.v. Truus Daamen en Yolande Wertenbroek

Groep b (vrijdag) o.l.v. Elly van Gorp en Ingrid Heuts

Data groep a

woensdag 27 september, 1 november 2017,
21 maart en 25 april 2018

Data groep b

vrijdag 29 september, 27 oktober 2017,
16 maart en 20 april 2018

Vertrek

per bus vanaf Sportschool Ooms in Berkel-Enschot
N.B. Sportschool Ooms verzoekt ons dringend de auto's niet in de eerste vakken te parkeren, maar verderop, richting hockeyvelden

Kosten

€ 90,00 voor vier excursies (reiskosten, entreegelden en gidsen) 

Toelichting:
Het doel van deze excursies is samen de cultuurhistorische achtergrond van een stad of dorp te bekijken. Daartoe maken we een stads/dorpswandeling onder leiding van gidsen, bezoeken we een plaatselijk museum, kerk, stadhuis, kasteel of paleis. De excursies worden altijd per bus gemaakt, mede om het onderlinge contact en de gezelligheid te bevorderen. We zullen ook dit jaar weer veel aandacht besteden aan het vinden van geschikte koffie- en lunchgelegenheden.
De eerste drie excursies zullen om ongeveer 17:30 uur in Berkel-Enschot eindigen. De vierde en laatste uitstap, die ons naar een verder gelegen oord voert, sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd. We zijn dan omstreeks 21:00 uur weer terug.
De deelnemers ontvangen van tevoren nadere gegevens over het volledige dagprogramma, waaronder de vertrektijden (die nog wel eens kunnen variëren) en de dagkosten (koffie met gebak en lunch), die in de bus worden afgerekend. Aangezien we steeds vaker een museumbezoek in het programma opnemen, zijn we genoodzaakt, indien zich dat voordoet, een aparte bijdrage te vragen aan degene die geen museumkaart heeft. N.B. In elke brief leest u ook wie de contactpersoon is voor de betreffende uitstap. Afmelden uitsluitend bij deze contactpersoon.
September 2017: Zaandam; oktober/november 2017:Kerkrade Cubemuseum; maart 2018 Harderwijk en Spakenburg, april 2018 Enkhuizen.
Terug


Nr 5 Klassieke Muziek, een cursus door de heer L. Wolfs

                                                                      

Tijd

dinsdagavond 20:00 – 22:00 uur

Data

7-21-28 november en 12 december

Plaats

Abdij Koningsoord, Trappistinnentuin, B-E

Kosten

€ 32,50 inclusief schriftelijk cursusmateriaal

Contactpersoon

Anny Hermans tel. 013-4556222
e-mail anny@kvgberkelenschot.nl

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting:
Geen droge muziektheorie, maar heel veel muziek beluisteren met daar omheen nuttige en inspirerende informatie. Er is geen star programma, maar de cursusleider bouwt de cursus op rond de wensen van de deelnemers. Ook worden we in onze muziekkeuze geleid door de seizoenen, de actualiteit of wat toevallig ter sprake komt. Een cursus met veel variatie. In het najaar van 2017 gaan we kriskras door de muziekgeschiedenis en behandelen we muzikale highlights daaruit. Gezamenlijk concertbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Bent u op zoek naar een relaxte, inspirerende en informatieve invulling van uw vrije tijd en wilt u kennismaken met vele aspecten van de klassieke muziek of uw bestaande kennis verdiepen, schrijf u dan in.
Terug


Nr 6 Leesgroep, literatuurles door mevrouw Drs. B. Oprins-Gosens

Tijd

dinsdagmorgen 10:00 - 12:00 uur

Data en titels

26 september 2017: Sana Valiulina,
Kinderen van Brezjnev (2014)
24 oktober 2017: Stefan Hertmans,
De bekeerlinge (2016)
21 november 2017: Hanna Bervoets,
Ivanov (2016)
16 januari 2018: A.F.Th. van der Heijden,
De ochtendgave (2015)
20 februari 2018: Arnon Grunberg,
Moedervlekken (2016)
13 maart 2018: Dimitri Verhulst,
De intrede van Christus in Brussel (2011)

Plaats

Abdij Koningsoord, Trappistinnentuin, B-E

Kosten

€ 54,50 + syllabus

Contactpersoon

Berti Oprins-Gosens tel. 013-4683447
e-mail jam.oprins@wxs.nl

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting:
In deze cursus gaat het om zowel passief luisteren, als om samen discussiëren over de romans. De syllabus die u vooraf ontvangt, bevat informatie over het leven en werk van de auteurs en discussievragen. De bijeenkomsten beginnen met het nader ingaan op de inleidende informatie in de syllabus over de betreffende auteur en aanverwante zaken. De discussievragen zijn vooral bedoeld als leidraad voor de gezamenlijke discussie daarna.
Deze discussies leveren bijzonder interessante en waardevolle interpretaties op. Met elkaar proberen we de personages te doorgronden, te zien welke thema’s het boek zoal bevat, wat de kern van de roman zou kunnen zijn etc.
De syllabus dient tijdens de eerste les aan de docent betaald te worden
Terug

Nr 7 EEN WANDELING DOOR DE LITERATUUR, een cursus door
        de heer drs. J. Minnaard


Tijd

maandagmiddag 13:30 - 15:30 uur

Data

18 september;16 oktober; 13 november 2017
22 januari; 26 februari en 19 maart 2018

Plaats

Abdij Koningsoord, Trappistinnentuin, B-E

Kosten

€ 47,50

Contactpersoon

Ingrid Heuts tel. 013-5332678

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting:
Een wandeling door de literatuur, in zes boeken.
Het lezen van een boek doe je meestal in je eentje:  ‘Met een boekje in een hoekje’. En wat als je het uit hebt ….?
Dan is er nu tijd en gelegenheid om die individuele leeservaring met anderen te delen: waarover ging het boek (thema) en waarom is het zo zeer de moeite waard (vorm en inhoud). Het boek kan verwijzen naar uiteenlopende zaken in maatschappij en cultuurhistorie. Literatuur gaat natuurlijk altijd over mensen in hun context. Kortom, genoeg stof voor enthousiaste gesprekken over de literatuur, zowel de moderne Nederlandse als de buitenlandse. Iedere bijeenkomst besteden we ook aandacht aan een of meer gedichten.
Dit alles onder (bege)leiding van drs. Joost Minnaard.
De eerste twee boeken zijn de volgende:
Bijeenkomst 1: Elena Ferrante, De geniale vriendin. De Napolitaanse romans 1
Bijeenkomst 2: Geert Mak, De levens van Jan Six. Een familiegeschiedenis
Bijeenkomst 3: Hagar Peeters, Malva
Op de eerste bijeenkomst worden de overige drie boeken genoemd, zodat iedere cursist tijd genoeg heeft de boeken te lezen.  Op de bijeenkomsten wordt uitgegaan van een hand out  - met interessante wetenswaardigheden over boek en auteur - die aan de deelnemers vooraf wordt toegestuurd.
De docent, Joost Minnaard, studeerde Nederlandse taal – en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Daarna gaf hij jarenlang Nederlands op de tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen.
Terug


Nr 9 TEKEN- & SCHILDERLESSEN onder leiding van beeldend
       kunstenaar Rianne Penners-Vorselaars

Tijd

groep a vrijdagmorgen 10:30 - 12:30 uur
groep b vrijdagmiddag 13:30 - 15:30 uur

Data

15 september t/m 24 november 2017 (geen les 20 oktober, herfstvakantie)

Plaats

Abdij Koningsoord, Trappistinnentuin, B-E

Kosten

€ 115,00 (eerste termijn)

Contactpersoon

Anny Hermans tel. 013-4556222
e-mail anny@kvgberkelenschot.nl

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting:
Deze creatieve cursus is bedoeld voor zowel beginners en gevorderden. Gewoon om te genieten, iets nieuws te leren en je te ontspannen. Je hoeft geen ervaring te hebben voor deze cursus, want iedereen werkt gewoon op haar eigen niveau. Op de cursus duik je in een creatief kleurbad en werk je onder vakkundige begeleiding met verschillende technieken en materialen. We tekenen of schilderen vanuit een zelfgekozen onderwerp zoals een foto, plaatje, ansichtkaart of iets wat dicht bij jezelf staat, zodat je direct affiniteit met het onderwerp hebt. Ook staat iedere week een stilleven klaar waar je meteen mee aan de gang kan.
Je werkt vanuit je verbeelding en onder begeleiding ga je spelen met kleuren en vormen. Dat kan met acryl- en aquarelverf, pastelkrijt, olieverf of gouache. Met of zonder ervaring gaat het vooral om plezier hebben in het doen. Rianne begeleidt je in je eigen tempo waarbij gezelligheid voorop staat en je ook een boel opsteekt over materialen en techniek.Waar het mogelijk is cursusgelden in twee keer te betalen dient u beide termijnen te betalen, ook als u de cursus onderbreekt of niet afmaakt. Wij maken immers afspraken met de docent in het begin van het verenigingsjaar op basis van het aantal deelnemers.
Terug


Nr 10 FILMCURSUS met een inleiding door de heer P. Overmeer

Tijd

13:30 uur

Data

maandag 2 oktober, 6 november 2017;
8 januari, 5 februari en 5 maart 2018

Plaats

Filmtheater Pathé, Pieter Vreedeplein 174, 5038 BW in Tilburg

Kosten

€ 15,00

Contactpersoon

Marij van Spreeuwel; tel. 013-5364850
e-mail: marij@kvgberkelenschot.nl

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting:
Met plezier naar de film
We kunnen genieten van een film, als die niet alleen knap en mooi gemaakt is, een goed verhaal heeft, niet al te schrikwekkend is, maar vooral ook iets ‘meegeeft’: een leerzame kijk op een probleem, een stimulans om je in de thematiek te verdiepen, een uitnodiging tot een boeiend gesprek met anderen.
In de vijf films komen vijf verschillende thema’s aan de orde.

Daniel Blake (2016) (2 oktober 2017): bureaucratie kan pijn doen.
Meer informatie vindt u hier.

Holy Motors (2012) (6 nov. 2017):  illusie en fantasie.
Meer informatie vindt u hier.

El Abrazo de la Serpiente (2015)  (8 januari 2018): lofzang op een verdwenen cultuur.
Meer informatie vindt u hier.


La fille inconnue (2016) (5 febr. 2018): portret van een dokter.
La La Land (2016) (5 maart 2018): een vrolijk kijk- en luisterspel.

Op onze website staat een overzicht van de korte inhoud van de vijf films. En tien dagen voor de datum van de filmvertoning kunt u op onze website een samenvatting lezen van de toelichting die mondeling gegeven wordt.
Terug


Nr 11 KUNSTGESCHIEDENIS door mevrouw C. van Bree

Tijd

20:00 uur

Data

dinsdagavond 3 en 31 oktober 2017;
23 januari en 6 februari 2018

Plaats

Abdij Koningsoord, Trappistinnentuin, B-E

Kosten

€ 30,00

Contactpersoon

Corry Brekelmans tel. 013-4639588
e-mail corry@kvgberkelenschot.nl

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting: De Stijl
In 1917 werd De Stijl opgericht: de stijl, die alle andere stijlen overbodig maakte. Kunst en vormgeving voor iedereen, dus niet persoonlijk en expressief maar neutraal en abstract. ‘Zuiver’ van vorm en kleur, heel modern ook. Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld waren de belangrijkste figuren.
Ieder probeerde kunst en samenleving weer te verbinden: door architectuur en meubelontwerpen, door tijdschriften en andere publicaties, door schilderijen, door gebruiksvoorwerpen. Het rood-blauw-geel was een belangrijke stap in het modernisme. De Nieuwe Beelding, zoals deze kunst door Mondriaan en Van Doesburg genoemd werd, past in het rijtje Nieuwe Bouwen, Nieuwe Fotografie, Nieuwe Typologie, Nieuwe Zakelijkheid.
Hoewel de kunstenaars dezelfde doelstellingen hadden verschilden hun opvattingen ook. Wat vonden ze van de verhoudingen tussen schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur? Hoe waren de onderlinge verhoudingen, wat schreven ze in het tijdschrift? Hoe beïnvloedde De Stijl vervolgens andere kunstenaars?
Bij elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers een korte samenvatting van de lesstof.
Terug


Nr12 ARCHITECTUUR, LANDSCHAP EN TUIN door de heer A. Roefs


Tijd

20:00 uur

Data

donderdagavond 14 en 28 september
excursie donderdagmiddag 5 oktober

Plaats

Abdij Koningsoord, Trappistinnentuin, B-E

Kosten

€ 25,00

Contactpersoon

Anny Hermans tel. 013-4556222
e-mail anny@kvgberkelenschot.nl

Afmelden

bij contactpersoon


Toelichting:
Na een reeks cursussen waarin vooral de architectuur ‘an sich’ centraal stond of in de context van de stad wil ik nu aandacht besteden aan de relatie architectuur en landschap of tuin.
Vanaf de vroegste tijden is er een relatie tussen architectuur (of meer algemeen de stedenbouw) en het omringende landschap. Al was het maar dat men voor de nodige bouwmaterialen afhankelijk was van wat er in de omgeving voorhanden was (hout, klei).
Maar ook op een andere schaal is die relatie er: de plek van een stad werd vaak bepaald door de geografische condities en de vorm ervan door zijn relaties met het omringende land.
Vanaf de Sumeriërs (Gilgamesj) via de middeleeuwen (Hortus Conclusus) renaissance (Palladio), barok (Versailles) tot in de moderne tijd (LC vd Rohe maar ook ecologisch bouwen) veranderde de verhouding van de mens en zijn bouwwerken tot de natuur.
Aan de orde komen een aantal verschillende strategieën in de relatie architectuur en landschap (waaronder ook de tuin als getemde natuur) met voorbeelden uit zowel de westerse als andere culturen.
De cursus bestaat uit 2 avonden en een excursie op 5 oktober. Praktische zaken rond de excursie worden tijdens de les met de cursisten besproken.

Nr13 POLITIEK IN NEDERLAND door de heer J. Frankenhuis


Tijd

19:30-21:30 uur

Data

woensdagavond 13 en 20 september

Plaats

Abdij Koningsoord, Trappistinnentuin, B-E

Kosten

€ 15,00

Contactpersoon

Mieke Baas tel. 013-5215853 
e-mail mieke@kvgberkelenschot.nl

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting:
Is een VVD’er liberaal? Is een PvdA'er socialistisch? Wat is een passieve overheid?
In een cursus van 2 avonden van 2 uur wordt op deze en andere vragen antwoord gegeven.
De cursus behandelt alle belangrijke politieke stromingen van Nederland. Zo passeren het confessionalisme, liberalisme, socialisme, ecologisme en pragmatisme de revue.
De heer Job Frankenhuis gaat ook in op de historische ontwikkeling van politieke stromingen en partijen in Nederland.
Het was niet eenvoudig om Job Frankenhuis in huis te halen, maar we zijn blij dat het nu wel gelukt is. Hij verzorgt een boeiende en leerzame cursus.

Terug