2016 Kerstgedachte voorzitter

 


De presentatie van onze gast gaat over het kerstverhaal in de kunst. ‘Het’ kerstverhaal, dat is het christelijke kerstverhaal. Of je gelovig bent of niet, over de hele wereld wordt inmiddels kerst gevierd, als een feest van vrede, van ontmoeting met anderen.
We leven in een multiculturele en multireligieuze samenleving. We kennen drie wereldreligies: het Jodendom, het Christendom en de Islam. Ik vroeg mij af hoe Kerst gevierd wordt in deze religies.
In het Jodendom is geen sprake van een kerstfeest. De joden weten dat Jezus geleefd heeft, maar Jezus is voor hen niet de Verlosser, de joden wachten nog steeds op hem.
In de Islam wordt evenmin kerst gevierd. Zij erkennen wel Jezus, maar slechts als één van de profeten. Voor hen is Mohammed de grootste profeet.
Deze drie religies zijn monotheïstisch, zij erkennen één God. Deze religies gaan terug tot Abraham. De drie religies kennen Het Woord als basis: de heilige boeken. In het Jodendom Tanach. in het Christendom de Bijbel, in de Islam de Koran.
Hoe gaan joden, christenen en moslims om met het woord van God? We hebben een bepaald beeld van elkaar. Klopt dit beeld? Gaan we uit van stereotypen? Of kunnen we de wederzijdse beelden die over en weer bestaan, veranderen?
De enige manier om het beeld van elkaar te veranderen is de dialoog.  Door de dialoog met elkaar aan te gaan kunnen we leren elkaar de ruimte te geven om te zijn wie en wat je bent of wilt worden. Dat wil je zelf en dat willen anderen ook.
De basiswaarden die bij de christenen in de tien geboden worden verwoord, zijn universeel. Elke samenleving kent regels waarbij je de ander respecteert. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Of het nu gaat om stelen, liegen, bedriegen, vrijheid van meningsuiting, de grens ligt bij het respect voor de ander.
Laten we elkaar de ruimte geven, laten we dat elkaar toewensen in het nieuwe jaar.
Het bestuur van KVG Berkel-Enschot wenst u en uw naasten toe dat ieder ruimte geeft en ruimte krijgt om te worden wie en wat je bent of wilt worden.
Het bestuur wenst u een gezond en voorspoedig 2017!

Anny Hermans-Franssen
voorzitter
December 2016